Vår värdegrund

Detta står vi för!

Som företag och med konceptet MILITÄRRABATT ska vi uppfattas som skickliga, pålitliga och långsiktiga. Detta ska genomsyra alla kontakter som vi har med kunder, medlemmar, organisationer,  myndigheter och anställda.

Skickliga

Vi är duktiga på att förstå och genomföra affärsmöjligheter som är till gagn för våra medlemmar och Partners. Vi är målfokuserade och ser till att genomföra det vi har föresatt oss att uppnå. Nöjda kunder och medlemmar betyder att vi har gjort det lilla eller stora extra med både kvalitet och kvantitet.

Pålitliga

Våra åtaganden ser vi till att leverera på utsatt tid och med överenskomna resurser. Vi och våra medarbetare är uppriktiga och ärliga gentemot varandra och våra kunder och samarbetspartners. Vi gör inga affärsuppgörelser eller samarbeten som inte bygger på ärliga, omsesidiga föresatser och intentioner från vår sida.

Långsiktiga

Vi strävar efter nära kontakter med kunder, partners, medlemmar och anställda som leder till ömsesidiga och långsiktiga samarbeten. Vi ser hellre ett långsiktigt värde än ett kortsiktigt, även om värdet i det kortsiktiga kan verka mer fördelaktigt för stunden. Vi vill utveckla Militärrabatt att bli en given och uppskattad företeelse i Sverige och i andra länder i vår närhet.

// MILITÄRRABATT // Compendium AB

Mats RS Belin, VD

Våra partners

Militärrabatt - förmånliga erbjudanden för Militärer, Hemvärnare, Veteraner & Frivilligorganisationer

MILITÄRRABATT APPEN

militarrabatt vitlogga
MR ikon militarrabattIcon vit
© 2021 MILITÄRRABATT. All Rights Reserved.